ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το CreaCenters Kavala θα παρέχει εξειδικευμένες, συμβουλευτικές υπηρεσίες ολοκληρωμένης τεχνικής βοήθειας προς τους καλλιτέχνες που θα φιλοξενεί όπως:

  • 2 Ημέρες παρουσίασης προϊόντος (demo day): για τη δικτύωση των καλλιτεχνών που φιλοξενούνται στο CreaCenter Kavala. Σύνολο συμμετεχόντων 60 άτομα. Οι καλλιτέχνες θα έχουν την ευκαιρία να προωθήσουν την καλλιτεχνική τους παραγωγή σε επενδυτές, συνεργάτες και εν δυνάμει πελάτες.

 

  • 2 συνεδρίες ανατροφοδότησης (feedbacksessions): με 20 άτομα ανά εκδήλωση. Η καλλιτεχνική δημιουργία κατά την διάρκεια της παραγωγής του θα  παρουσιάζεται στο κοινό, σε εν δυνάμει πελάτες και επενδυτές με σκοπό να αξιολογείται και να αναμορφώνεται με βάση τα σχόλια που θα λαμβάνει. Στόχος είναι να βελτιστοποιηθεί το τελικό παραγόμενο προϊόν.

 

  • 2 “101 Εισαγωγικά μαθήματα”: είναι μαθήματα που προσφέρονται στους καλλιτεχνικούς κλάδους που υποστηρίζει το CreaCenters Kavala, με σκοπό την εκπαίδευση των καλλιτεχνών σε βασικές έννοιες του κάθε κλάδου και  θα προσφέρουν γνώση ισάξια με αυτή της φοίτησης στα πρώτα έτη ενός αντίστοιχου πανεπιστημίου. Τα μαθήματα  αυτά θα διεξάγονται καθόλη την διάρκεια λειτουργία του CCK και οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται για την διαθεσιμότητα αυτών από τα  οργανωτικά μέλη του CCK. Επιπλέον, θα καθορίζεται με ανακοινώσεις  στο site του CCK ο κατάλληλος χρόνος διεξαγωγής τους και θα συγκεντρώνονται οι αιτήσεις συμμετοχής και άλλων μελών που πιθανά θέλουν να τα παρακολουθησουν. Προτεραιότητα θα δοθεί στην υποστήριξη μαθημάτων αρχιτεκτονικής, βιομηχανικού σχεδιασμού, γλωσσών προγραμματισμού για ιστοσελίδες και εικαστικών τεχνών. Τα μαθήματα θα περιορίζονται σε 10  διδακτικές ώρες και θα δίνονται στην αίθουσα των εκδηλώσεων.

 

  • 1 δημιουργικό εργαστήριο:  Αποτελεί ένα realtime εργαστήριο, στο οποίο οι συμμετέχοντες και μαθητές θα μπορούν να παρακολουθήσουν όλες τις φάσεις δημιουργίας ενός καινοτόμου προϊόντος, να έρθουν σε επαφή με καταξιωμένους επαγγελματίες από διάφορους κλάδους και να μυηθούν στις διαδικασίες ανάπτυξης  ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας μέσα από  επιτυχημένες πρακτικές σε δημιουργικές βιομηχανίες της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας. Στην εν λόγω δράση θα συμμετάσχουν κατά μέσο όρο 20 άτομα.

 

  • 2 Δημιουργικές συναντήσεις: Διακεκριμένοι καλλιτέχνες από κάθε παραγωγικό τομέα θα παρουσιάζουν σε 50 συμμετέχοντες την δικής πορεία, τα εμπόδια που συνάντησαν, τις λύσεις που εφηύραν με σκοπό να εμπνεύσουν με το παράδειγμα τους τους καλλιτέχνες του CCK.

 

  • ­2 Μεγάλες διοργανώσεις:Διεθνώς διακεκριμένοι καλλιτέχνες από οποιονδήποτε καλλιτεχνικό ή παραγωγικό κλάδο θα παρουσιάσουν την δική σου διαδρομή επιχειρώντας αν εμπεύσουν τους καλλιτέχνες του CKK.

 

 • 4 Σεμινάρια κατάρτισης: Τα σεμινάρια αφορούν στην εκπαίδευση των καλλιτεχνών σε βασικές έννοιες επιχειρηματικότητας, στην ανάπτυξη των δικών τους επιχειρήσεων, στην διασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων για τα προϊόντα που θα δημιουργήσουν, την πρόσβαση τους σε χρηματοδοτήσεις και το μάρκετινγκ της καλλιτεχνικής του ιδέας. Στόχος την εν λόγω υπηρεσίας είναι να ενισχυθεί  η επιχειρηματική ικανότητα των φιλοξενούμενων καλλιτεχνών, έτσι θα προσπαθήσουν να μετατρέψουν την ιδέα σε εμπορικό προϊόν. Στα σεμινάρια θα συμμετέχουν συνολικά 25 άτομα.

Το CreaCenters Kavala θα παρέχει εξειδικευμένες, συμβουλευτικές υπηρεσίες ολοκληρωμένης τεχνικής βοήθειας προς τους καλλιτέχνες που θα φιλοξενεί όπως:

  • 2 Ημέρες παρουσίασης προϊόντος (demo day): για τη δικτύωση των καλλιτεχνών που φιλοξενούνται στο CreaCenter Kavala. Σύνολο συμμετεχόντων 60 άτομα. Οι καλλιτέχνες θα έχουν την ευκαιρία να προωθήσουν την καλλιτεχνική τους παραγωγή σε επενδυτές, συνεργάτες και εν δυνάμει πελάτες.
  • 2 συνεδρίες ανατροφοδότησης (feedbacksessions): με 20 άτομα ανά εκδήλωση. Η καλλιτεχνική δημιουργία κατά την διάρκεια της παραγωγής του θα  παρουσιάζεται στο κοινό, σε εν δυνάμει πελάτες και επενδυτές με σκοπό να αξιολογείται και να αναμορφώνεται με βάση τα σχόλια που θα λαμβάνει. Στόχος είναι να βελτιστοποιηθεί το τελικό παραγόμενο προϊόν.
  • 2 “101 Εισαγωγικά μαθήματα”: είναι μαθήματα που προσφέρονται στους καλλιτεχνικούς κλάδους που υποστηρίζει το CreaCenters Kavala, με σκοπό την εκπαίδευση των καλλιτεχνών σε βασικές έννοιες του κάθε κλάδου και  θα προσφέρουν γνώση ισάξια με αυτή της φοίτησης στα πρώτα έτη ενός αντίστοιχου πανεπιστημίου. Τα μαθήματα  αυτά θα διεξάγονται καθόλη την διάρκεια λειτουργία του CCK και οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται για την διαθεσιμότητα αυτών από τα  οργανωτικά μέλη του CCK. Επιπλέον, θα καθορίζεται με ανακοινώσεις  στο site του CCK ο κατάλληλος χρόνος διεξαγωγής τους και θα συγκεντρώνονται οι αιτήσεις συμμετοχής και άλλων μελών που πιθανά θέλουν να τα παρακολουθησουν. Προτεραιότητα θα δοθεί στην υποστήριξη μαθημάτων αρχιτεκτονικής, βιομηχανικού σχεδιασμού, γλωσσών προγραμματισμού για ιστοσελίδες και εικαστικών τεχνών. Τα μαθήματα θα περιορίζονται σε 10  διδακτικές ώρες και θα δίνονται στην αίθουσα των εκδηλώσεων.
  • 1 δημιουργικό εργαστήριο:  Αποτελεί ένα realtime εργαστήριο, στο οποίο οι συμμετέχοντες και μαθητές θα μπορούν να παρακολουθήσουν όλες τις φάσεις δημιουργίας ενός καινοτόμου προϊόντος, να έρθουν σε επαφή με καταξιωμένους επαγγελματίες από διάφορους κλάδους και να μυηθούν στις διαδικασίες ανάπτυξης  ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας μέσα από  επιτυχημένες πρακτικές σε δημιουργικές βιομηχανίες της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας. Στην εν λόγω δράση θα συμμετάσχουν κατά μέσο όρο 20 άτομα.
  • 2 Δημιουργικές συναντήσεις: Διακεκριμένοι καλλιτέχνες από κάθε παραγωγικό τομέα θα παρουσιάζουν σε 50 συμμετέχοντες την δικής πορεία, τα εμπόδια που συνάντησαν, τις λύσεις που εφηύραν με σκοπό να εμπνεύσουν με το παράδειγμα τους τους καλλιτέχνες του CCK.
  • ­2 Μεγάλες διοργανώσεις:Διεθνώς διακεκριμένοι καλλιτέχνες από οποιονδήποτε καλλιτεχνικό ή παραγωγικό κλάδο θα παρουσιάσουν την δική σου διαδρομή επιχειρώντας αν εμπεύσουν τους καλλιτέχνες του CKK.
 • 4 Σεμινάρια κατάρτισης: Τα σεμινάρια αφορούν στην εκπαίδευση των καλλιτεχνών σε βασικές έννοιες επιχειρηματικότητας, στην ανάπτυξη των δικών τους επιχειρήσεων, στην διασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων για τα προϊόντα που θα δημιουργήσουν, την πρόσβαση τους σε χρηματοδοτήσεις και το μάρκετινγκ της καλλιτεχνικής του ιδέας. Στόχος την εν λόγω υπηρεσίας είναι να ενισχυθεί  η επιχειρηματική ικανότητα των φιλοξενούμενων καλλιτεχνών, έτσι θα προσπαθήσουν να μετατρέψουν την ιδέα σε εμπορικό προϊόν. Στα σεμινάρια θα συμμετέχουν συνολικά 25 άτομα.