Η ΜΕΓΑΛΗ ΛΕΣΧΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

O Δήμος Καβάλας υλοποιεί επιτυχώς το έργο « CREA – CENTERS» του Προγράμματος Black Sea Basin, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος ενός εταιρικού σχήματος συνολικά πέντε φορέων. Του σχήματος ηγείται ο Δήμος του Cekmekoy (Κωνσταντινούπολη, Τουρκία). 

Το εταιρικό σχήμα της αποτελείται, πέραν του Δήμου Καβάλας και του Δήμου του Cekmekoy από:

 

  • Τον Δήμο της Κωστάντζα (Ρουμανία)
  • Το κέντρο Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας της Ουκρανίας και 
  • Τον Δήμο Byala (Βουλγαρία)

 

Στόχος του είναι να δημιουργήσει δομές υποστήριξης των πολιτιστικών βιομηχανιών στις πόλεις εταίρους (5 στο σύνολο), χώρους δηλαδή που θα παρέχουν δωρεάν περιβάλλον εργασίας στους επαγγελματίες του πολιτισμού (αρχιτέκτονες , γραφίστες , μουσικούς, καλλιτέχνες των new media, κινηματογραφιστές, χειροτέχνες κα). Απώτερος σκοπός η δικτύωση  των 5 Crea Centers και η δημιουργία μιας νέας αγοράς για τα παραγόμενα πολιτιστικά προϊόντα στον γεωγραφικό χώρο της Μαύρης Θάλασσας. 

 

Στο πλαίσιο του έργου, ο Δήμος στοχεύει να εγκαταστήσει στο εμβληματικό κτήριο της Μεγάλης Λέσχης ένα Crea Center-Κέντρο Πολιτιστικής Δημιουργίας, μετατρέποντας της σε ένα κύτταρο πολιτιστικής βιομηχανίας για την πόλη, αποδίδοντας της ξανά τον αρχικό της ρόλο. Εκεί θα λειτουργήσουν στον χώρο της Μεγάλης Λέσχης εργαστήρια μουσικής, κινηματογράφου και νέων τεχνολογιών. Θα δοθεί δωρεάν χώρος εργασίας (ατελιέ) και εξοπλισμός σε 60 καλλιτέχνες της πόλης, στους παραπάνω τομείς για να δημιουργήσουν το δικό του πρωτότυπο πολιτιστικό προϊόν. Παράλληλα, ο ισόγειος χώρος της Μεγάλη Λέσχης θα μετασχηματιστεί σε ανοιχτό εκθεσιακό χώρο που θα διατίθεται για την παρουσίαση των προϊόντων δημιουργίας των καλλιτεχνών που φιλοξενούνται. Η καλλιτεχνική δημιουργία θα υποστηρίζεται από θεματικές ημερίδες, ανοιχτά μαθήματα και εργαστήρια από διακεκριμένους καλλιτέχνες του τομέα των new media, αρχιτεκτονικής, μουσικής και θεάτρου που θα ενισχύουν την προσπάθεια των τοπικών καλλιτεχνών για πρωτότυπη δημιουργία και παραγωγή. Τέλος, οι καλλιτέχνες του Crea Centers θα έχουν την ευκαιρία να δικτυώνονται με τους καλλιτέχνες που θα φιλοξενούνται από τις αντίστοιχες δομές των υπολοίπων πόλεων-μελών του δικτύου και έτσι θα δημιουργηθεί μια νέα αγορά αλλά και μια ζωογόνος πηγή δημιουργίας και εξωστρέφειας για τους καλλιτέχνες μας. 

 

Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2022, αφήνοντας στην πόλη ένα πλήρως λειτουργικό πολιτιστικό κύτταρο που θα συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία μου υπηρετώντας τον ίδιο σκοπό.

O Δήμος Καβάλας υλοποιεί επιτυχώς το έργο « CREA – CENTERS» του Προγράμματος Black Sea Basin, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος ενός εταιρικού σχήματος συνολικά πέντε φορέων. Του σχήματος ηγείται ο Δήμος του Cekmekoy (Κωνσταντινούπολη, Τουρκία). 

Το εταιρικό σχήμα της αποτελείται, πέραν του Δήμου Καβάλας και του Δήμου του Cekmekoy από:

 

  • Τον Δήμο της Κωστάντζα (Ρουμανία)
  • Το κέντρο Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας της Ουκρανίας και 
  • Τον Δήμο Byala (Βουλγαρία)

 

Στόχος του είναι να δημιουργήσει δομές υποστήριξης των πολιτιστικών βιομηχανιών στις πόλεις εταίρους (5 στο σύνολο), χώρους δηλαδή που θα παρέχουν δωρεάν περιβάλλον εργασίας στους επαγγελματίες του πολιτισμού (αρχιτέκτονες , γραφίστες , μουσικούς, καλλιτέχνες των new media, κινηματογραφιστές, χειροτέχνες κα). Απώτερος σκοπός η δικτύωση  των 5 Crea Centers και η δημιουργία μιας νέας αγοράς για τα παραγόμενα πολιτιστικά προϊόντα στον γεωγραφικό χώρο της Μαύρης Θάλασσας. 

 

Στο πλαίσιο του έργου, ο Δήμος στοχεύει να εγκαταστήσει στο εμβληματικό κτήριο της Μεγάλης Λέσχης ένα Crea Center-Κέντρο Πολιτιστικής Δημιουργίας, μετατρέποντας της σε ένα κύτταρο πολιτιστικής βιομηχανίας για την πόλη, αποδίδοντας της ξανά τον αρχικό της ρόλο. Εκεί θα λειτουργήσουν στον χώρο της Μεγάλης Λέσχης εργαστήρια μουσικής, κινηματογράφου και νέων τεχνολογιών. Θα δοθεί δωρεάν χώρος εργασίας (ατελιέ) και εξοπλισμός σε 60 καλλιτέχνες της πόλης, στους παραπάνω τομείς για να δημιουργήσουν το δικό του πρωτότυπο πολιτιστικό προϊόν. Παράλληλα, ο ισόγειος χώρος της Μεγάλη Λέσχης θα μετασχηματιστεί σε ανοιχτό εκθεσιακό χώρο που θα διατίθεται για την παρουσίαση των προϊόντων δημιουργίας των καλλιτεχνών που φιλοξενούνται. Η καλλιτεχνική δημιουργία θα υποστηρίζεται από θεματικές ημερίδες, ανοιχτά μαθήματα και εργαστήρια από διακεκριμένους καλλιτέχνες του τομέα των new media, αρχιτεκτονικής, μουσικής και θεάτρου που θα ενισχύουν την προσπάθεια των τοπικών καλλιτεχνών για πρωτότυπη δημιουργία και παραγωγή. Τέλος, οι καλλιτέχνες του Crea Centers θα έχουν την ευκαιρία να δικτυώνονται με τους καλλιτέχνες που θα φιλοξενούνται από τις αντίστοιχες δομές των υπολοίπων πόλεων-μελών του δικτύου και έτσι θα δημιουργηθεί μια νέα αγορά αλλά και μια ζωογόνος πηγή δημιουργίας και εξωστρέφειας για τους καλλιτέχνες μας. 

 

Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2022, αφήνοντας στην πόλη ένα πλήρως λειτουργικό πολιτιστικό κύτταρο που θα συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία μου υπηρετώντας τον ίδιο σκοπό.